BAN NỮ GIỚI
GIỚI THIỆU

“Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể”
II Cô-rinh-tô 9:15

Cảm tạ Chúa! Ngài đã tạo dựng nên chúng tôi là những người nữ và đặt để chúng tôi trong một đại gia đình với những chị em cùng niềm tin trong Hội Thánh Tô Hiến Thành.

Khóa học ‘Người Nữ Trong Nhà Chúa’ đã giúp chị em hiểu rõ hơn về giá trị và bổn phận của mình trong vai trò là một người nữ của Đức Chúa Trời. Sau hơn hai năm học tập, nhận thấy nhu cầu cần thiết của giới nữ, Mục sư Quản nhiệm Phạm Trọng Huy và ban Chấp sự Hội Thánh chấp thuận chính thức thành lập ban Nữ giới vào ngày 08/05/2012. Ban điều hành lâm thời được chọn ra để hướng dẫn những buổi nhóm đầu tiên của ban Nữ giới. Ban điều hành đầu tiên bầu cử vào tháng 1 năm 2013.

Chúng tôi ao ước là những Người Nữ Rực Lửa như nữ tiên tri Đê-bô-ra, đem hơi ấm lan tỏa trong gia đình, trong Hội Thánh và trong xã hội. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trao dồi thêm Những Mỹ Đức Của Cơ Đốc Nhân thông qua những buổi bồi linh, học hỏi Lời Chúa.

Chương trình sinh hoạt của ban Nữ giới gồm: ngợi khen, làm chứng, học về cách làm đẹp, khéo tay hay làm, thi nấu ăn,…. Ngoài ra ban Nữ giới cũng dự phần trong công tác truyền giảng và công tác xã hội.

Hiện nay số lượng thành viên có khoảng 30 – 40 người. Lịch thờ phượng sinh hoạt định kỳ của ban Nữ giới: Thứ Ba (tuần 1 và tuần 3) vào lúc 19 giờ.

Nhìn lại chặng đường sáu năm qua, ban Nữ giới hết lòng tin cậy Chúa và dâng lời cảm tạ. Ước ao chúng tôi luôn là những người nừ tài đức trong nhà Chúa. A-men!