BAN THIẾU NIÊN
GIỚI THIỆU

Cùng hòa lòng với Hội Thánh cảm tạ Chúa 50 năm, một chặng đường dài Đức Chúa Trời đã làm những việc lớn và khó cho Hội Thánh Tô Hiến Thành. Ban Thiếu Niên là lứa tuổi sẽ tiếp nối lên thanh niên góp phần trong sự phát triển Hội thánh, cũng là lứa tuổi có nhiều sự thay đổi về tâm lý, sinh lý. Do đó, Hội Thánh luôn thể hiện sự quan tâm đến lứa tuổi thiếu niên trong Hội Thánh và Ban Thiếu Niên đã hình thành.

Lời Kinh Thánh có chép: “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đời ngươi đến mà đoán xét” (Truyền đạo 12:1).

Giờ sinh hoạt của Ban Thiếu Niên được ấn định phù hợp ở mỗi giai đoạn có sự khác nhau. Hiện tại, các bạn sinh hoạt vào lúc 15g00 mỗi chiều Chúa nhật với các chương trình phong phú: bồi linh, học Kinh Thánh, ngợi khen làm chứng, đố Kinh Thánh hoặc đến nhóm lại cùng với một Ban Thiếu Niên của Hội Thánh bạn. Ngoài ra, vào mỗi tối thứ tư các bạn được học Kinh Thánh với các anh chị hướng dẫn và tập hát. Ban Thiếu Niên cũng có lớp Trường Chúa Nhật vào lúc 9 giờ sáng Chúa nhật. Mỗi dịp hè về, các bạn được tham gia những kỳ trại hoặc hội thao lý thú. Đó là cơ hội các bạn được học Lời Chúa và thông công với nhau.

Ban Thiếu Niên đã cùng với Ban Truyền Giáo tổ chức truyền giảng hằng năm vào ngày lễ Hiếu kính cha mẹ và Trung thu. Cùng với Ban Truyền Giáo của Hội Thánh, các bạn cũng đã tập tành hầu việc Chúa trong công tác chứng đạo và truyền giảng.

“Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể”. Xin Hội Thánh tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho Ban Thiếu Niên để các bạn biết được giá trị đời sống tận hiến và càng yêu mến Chúa hơn.