Dâng Hiến

Xin Quý tôi con Chúa có thể dâng hiến qua 2 cách sau:

 1. Tiền mặt:
  Phong bì bỏ vào thùng tiền dâng tại nhà thờ từ thứ hai đến thứ bảy (hoặc liên lạc trực tiếp với Thủ quỹ Hội Thánh để hướng dẫn).
 2. Chuyển khoản:
  Ngân hàng ACB – Chi nhánh Phú Thọ
  Tài khoản: 1698 4297
  Đồng chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Dũng – Huỳnh Mai Thiên Quốc
  (Xin Quý tín hữu ghi rõ nội dung khoản dâng cho Chúa nhật, ngày … tháng … năm: Tự trị – Truyền giáo – Xây dựng – Tương trợ).