Trang chủ Sự Kiện Cảm Tạ-Kỷ Niệm 55 Năm

Cảm Tạ-Kỷ Niệm 55 Năm

Cảm Tạ-Kỷ Niệm 55 Năm Thành Lập Hội Thánh Tô Hiến Thành

Lời Cảm Tạ Ban Thiếu Nhi

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội Thánh, Ban Thiếu Nhi chúng con dâng lên Chúa lời tạ ơn. Cảm ơn...

Podcasts

Latest sermons