BAN THANH TRÁNG
GIỚI THIỆU

DÂNG LỜI TẠ ƠN

Gia đình thanh tráng chúng con
Cùng nhau sinh hoạt gần tròn sáu năm
Yêu thương, chăm sóc, viếng thăm
Quan tâm, giúp đỡ, ân cần hỏi han
Thời gian đầu rất gian nan
Bởi gia đình trẻ có con nhỏ nhiều
Buổi nhóm lại – rất điều hiu
Vài đôi ba bạn cùng dìu dắt nhau
Hiệp lòng đặt Chúa làm đầu
Lớn tiếng ca ngợi và cầu thay luôn
Ơn phước Chúa đã tràn tuôn
Niềm vui cũng đến nổi buồn trôi qua
Nhiều bạn dẫu ở cách xa
Quay về nhóm họp cùng gia đình này
Thanh tráng đông đúc sum vầy
Mỗi chiều chủ nhật hơn hai mươi người
Cùng chơi, cùng học , cùng cười
Cùng nhau chia sẽ về Người dấu yêu
Khích lệ trao đổi nhiều điều
Ở trong cuộc sống mong dìu dắt nhau
Tình yêu nơi Chúa đậm sâu
Gia đình thanh tráng ngọt ngào dễ thương
Tạ ơn Cha đã mở đường
Chúng con có chốn dưạ nương thuộc về
Ơn phược lai láng tràn trề
Tình thương phủ lấp không hề đổi thay
Gia đình thanh tráng con đây
Dâng lời cảm tạ lên Ngài! Chúa ôi.