Lịch Sinh Hoạt

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM – CHI HỘI TÔ HIẾN THÀNH
ĐC: 453 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, Tp.HCM – ĐT: (028) 3865-4276 Email: [email protected] – Website: httltohienthanh.org

Chúa Nhật:
07h00 – 08h30 : Thờ phượng chung của Hội Thánh.
07h00 – 08h00 : Thờ phượng chung của Thiếu nhi.
09h00 – 10h00 : Trường Chúa nhật, Giáo lý báp-tem / hậu báp tem
15h00 – 17h00 : Thờ phượng – Sinh hoạt các Ban
(Trung niên, Tráng niên, Thanh tráng, Thanh niên & Thiếu niên)

Thứ hai đến thứ bảy:
05h30 – 06h30 : Cầu nguyện sáng của Hội Thánh.
05h45 – 06h30 (Thứ ba) : Giờ Cầu nguyện của Mục sư Quản nhiệm/Phụ tá và Ban Chấp sự

Thứ hai:
19h15 – 21h00 : Học Kinh Thánh – Cầu nguyện (Ban Truyền giáo).

Thứ ba:
19h00 – 21h00 : Cầu nguyện – Học Kinh Thánh của Hội Thánh.

Thứ tư:
19h00 – 21h00 : Học Kinh Thánh – Tập hát của Ban Thanh niên & Thiếu niên.

Thứ năm:
18h00 – 19h00 : Học Kinh Thánh của Giáo viên Trường Chúa Nhật.
19h00 – 21h00 : Sinh hoạt Nữ giới (tuần 1 & 3 hàng tháng).
19h15 – 21h00 : Họp Ban Trị sự (thứ 5 tuần thứ I hàng tháng) – Ban Chấp sự (thứ 5 tuần cuối mỗi 2 tháng).

Thứ sáu:
19h30 – 21h00 : Lớp học Cuộc Đời Chúa Cứu Thế.
19h15 – 21h00 : Lớp học Giáo lý Báp tem.

Thứ bảy:
19h15– 21h00 : Chương trình Truyền giảng Hội Thánh (tuần 1 & 3 hàng tháng).