Chết Người Cũ Để Đấng Christ Được Sống

Sau cuộc nội chiến Mỹ, những nô lệ da đen được trả tự do, nhưng một số nô lệ quyết định ở lại và...

Vẻ Đẹp Thật Của Người Nữ Cơ Đốc

Phụ nữ thường được gọi là phái đẹp, và làm đẹp là nhu cầu của hầu hết chị em phụ nữ. Bằng chứng là...

Trước Khi Hội Thánh Cất Lên

Tập sách nầy mô tả những điều sẽ xảy ra trước khi Chúa cất Hội Thánh lên. Cần nắm bắt được những điều cơ...

Lược Khảo Các Biến Cố Tận Thế

Nguyên tác: THE BIBLE AND FUTURE EVENTS Tác giả: Cố Tiến sĩ Leon J.Wood (1918-1977); Biên dịch: MS. Hà Huy Việt – Nội dung sách trình...

Sự Thành Công Của Người Sống Ngay Thật

Một người khởi nghiệp bằng việc làm chủ một cửa hiệu quần áo nhỏ mang tên England, với vốn kiến thức và phương châm...

“Nguyên Tắc Của Cải”

Xin kính mời quý tôi con Chúa đọc lại quyển sách đã phát hành từ nhiều năm qua và mới được tái bản gần...

“Biết Đức Chúa Trời”

Đây là một công trình nghiên cứu để thảo luận hầu giúp tín hữu Cơ Đốc hiểu biết Đức Chúa Trời cách rõ ràng,...

Vượt Qua Nước Mắt Để Đắc Thắng

(THROUGH TEARS TO TRIUMPH)Tác giả: John Wallace StephensonBiên dịch: Quốc Vỹ Tác giả đã có một trải nghiệm đau buồn sâu sắc khi mất đi...

Thập Tự Giá Của Đấng Christ

Mời quý Tôi tớ Chúa, Nhân sự và Con cái Chúa hãy tìm đọc quyển THẬP TỰ GIÁ CỦA ĐẤNG CHRIST vì: Thập tự giá...

Bình An Với Chúa

Đây là quyển sách đã được tác giả: Mục sư Tiến sĩ BILLY GRAHAM viết và xuất bản từ năm 1953 vào thời điểm...

Podcasts

Latest sermons