BAN TRÁNG NIÊN
GIỚI THIỆU

“Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy”
I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18

Cùng với sự phát triển của Hội Thánh, trước nhu cầu thông công, thờ phượng của các anh chị em trong cùng độ tuổi, ban Tráng niên Hội Thánh Tô Hiến Thành được thành lập vào ngày 17 tháng 3 năm 1986 – ông Trần Thương là trưởng ban.

Những năm đầu mới thành lập(1986-1990), ban Tráng niên nhóm lại vào mỗi buổi tối thứ sáu vào lúc 18 giờ. Số lượng thành viên tham dự buổi nhóm chỉ khoảng 20 người, ai nấy đều vui mừng, hớn hở tràn đầy tình yêu thương, hy vọng trong Chúa.

Với tinh thần hiệp một, cùng nhau gây dựng nhà Chúa, các thành viên trong ban luôn bền lòng cầu nguyện xin Chúa thăm viếng và ban phước cho ban Tráng niên Tô Hiến Thành. Cảm tạ Chúa, Ngài đã nhậm lời và ban ơn cho chúng tôi. Trong những năm kế tiếp (1991-2000), Chúa cho ngày càng thêm nhiều gia đình tráng niên tham gia sinh họat cùng ban, góp phần làm phong phú thêm cả về số lượng lẫn đời sống tâm linh. Năm 2001-2010, ban Tráng niên tiếp tục duy trì sinh hoạt ổn định và phát triển. Anh chị em tích cực tham gia các hoạt động của Hội Thánh và luôn hoàn thành tốt các công tác được giao.

Năm 2011 đến nay, ban Tráng niên hướng đến nhiều hoạt động nhằm kết nối tình thân trong anh em ngày càng thêm gắn bó, hiệp một, thấu hiểu và sẻ chia thông qua việc thăm viếng, công tác xã hội, đặc biệt chú trọng công tác truyền giảng.

Cảm tạ Chúa, vì dẫu biết hành trình theo Chúa luôn gặp nhiều thử thách gian nan, song nhiều thế hệ tráng niên Tô Hiến Thành được ơn Chúa kêu gọi trở nên những người kế thừa và tiếp nối các bậc tiền nhân, góp phần hầu việc Chúa trên khắp mọi miền đất nước.

Toàn ban Tráng niên, vững tin luôn có Chúa đồng hành, thêm sức cho chúng tôi có thể nói như sứ đồ Phao-lô: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13)

Chúng tôi luôn tràn đầy niềm tin, hy vọng về một ngày mai tươi sáng Chúa ban cho ban Tráng Niên sẽ phát triển vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng tôi. vì Chúa Đấng đã phán: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3)