Sự Kiện

Các sự kiện quan trọng của HTTL Tô Hiến Thành

Lễ Dâng Con

Lễ Dâng conCha: Trần văn TẻnMẹ: Trần Lệ DungDâng con: Trần Tuệ MẫnCử hành lễ: MSQN. Nguyễn Ngọc Dũng

Lễ Thành Hôn 23-03-2019

Lễ Thành HônChú rể: Trần văn TẻnCô Dâu: Trần Lệ DungCử hành Hôn lễ: MSQN. Nguyễn Ngọc...

Thanh Kinh Hè 2020

Lời giới thiệu - Cảm tạ Chúng con đồng dâng lên lời cảm tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời...

Podcasts

Latest sermons