Sự Kiện

Các sự kiện quan trọng của HTTL Tô Hiến Thành

Lễ Kỷ Niệm Chúa Phục Sinh Năm 2024

https://youtube.com/live/ChVXXKwUg-o?feature=share

Chúa Nhật – Tối 24-12-2023 – Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh

https://youtube.com/live/l2_jiLuNxrE?feature=share

Chúa Nhật 24-12-2023 – Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh

https://www.youtube.com/live/jKsBeE-DZQ4?si=puflPdqfwmW7GL7O

Truyền Giảng Giáng Sinh – Chủ Đề: Đấng Cứu Thế

https://youtube.com/live/i7FB5hHxaII?feature=share

Podcasts

Latest sermons