THỜ PHƯỢNG - THÔNG BÁO - SỰ KIỆN
TIN TỨC

Xem thêm

Chúa Nhật 05-07-2020

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến ThànhChương Trình Thờ Phượng - Chúa nhật 12-07-2020

Chúa Nhật 05-07-2020

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến ThànhChương Trình Thờ Phượng - Chúa nhật 05-07-2020

TRƯỜNG CHÚA NHẬT - HỌC KINH THÁNH
CƠ ĐỐC GIÁO DỤC

Xem thêm

THEO ĐUỔI MỤC ĐÍCH

Khoảng 25 người vượt biên trên một con thuyền nhỏ. Thuyền rời bến tiến ra khơi nhắm vào đất Thái. Nhưng không...

CHÚNG TA LÀ AI?

Sau khi dạy về nếp sống thánh khiết, yêu thương và kính sợ Đức Chúa Trời, Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra ba...

Kính Mến Và Vâng Lời Chúa

Phao-lô so sánh giữa A-đam và Chúa Cứu Thế. Nếu A-đam là mô hình cho sự không vâng phục thì Chúa Giê-xu...

TRUYỀN GIẢNG - MỞ MANG HỘI THÁNH
TRUYỀN GIÁO

Xem thêm

Truyền Giảng Thứ Bảy 04-07-2020

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến ThànhChương Trình Truyển Giảng - Thứ Bảy 04-07-2020

Truyền Giảng Thứ Bảy 06-06-2020

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến ThànhChương Trình Truyển Giảng - Thứ Bảy 06-06-2020

CÁC BAN NGÀNH TRONG HỘI THÁNH
CÁC BAN NGÀNH

Xem thêm