MỤC VỤ
THÔNG BÁO

Xem thêm

SỰ KIỆN
TIN TỨC

Xem thêm

Truyền Giảng Thứ Bảy 06-06-2020

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến ThànhChương Trình Truyển Giảng - Thứ Bảy 06-06-2020

Chúa Nhật 31-05-2020

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến ThànhChương Trình Thờ Phượng - Chúa nhật 31-05-2020

GIÁO DỤC
CƠ ĐỐC

Xem thêm

TCN online Bài 42 – SỰ SỤP ĐỔ CỦA Y-SƠ-RA-ÊN VÀ...

Chúa Nhật 03-05-2020 Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến Thành,Trường Chúa...

TCN online Bài 41 – TIÊN TRI GIÔ-NA GIẬN DỮ

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến Thành,Trường Chúa Nhật Trực Tuyến - Chúa nhật 19-04-2020Bài 41 -...

Sự Cầu Nguyện

Trong cuộc chiến thuộc linh, Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta “hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời,...

CẦU THAY
CẢM TẠ

Xem thêm