Điều Thiện Thắng Điều Ác

32

(Rô-ma 12:21)

Dù ngủ trí óc chúng ta vẫn làm việc. Vì vậy tâm trí chúng ta không hướng về điều thiện lành thì sẽ chứa đựng biết bao ý tưởng gian tà. Chúng ta cần làm cho tâm trí mình đầy Lời của Chúa và những ý nghĩ tốt đẹp. Chúng ta thắng được những ý xấu bằng cách suy nghĩ những ý tốt hơn. Đây là nguyên tắc thay thế cái xấu bằng cái tốt: “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác”.

Chúng ta cần thay thế những ý tưởng xấu bằng những ý tưởng tốt; những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực. Nhiều người nhìn tôn giáo là một danh sách của những điều răn, mệnh lệnh “ngươi chớ.” Những người khác nhìn vào những khổ đau, nan đề trong đời sống và muốn loại bỏ chúng bằng cách cố giữ không vi phạm những giới răn cấm kỵ nào đó. Nhưng Chúa Giê-xu dạy cố gắng loại bỏ điều ác không phải là giải pháp trọn vẹn. Chúng ta phải thay thế điều ác bằng điều thiện; thay thế cái cũ bằng cái mới, thay thế việc hay chết bằng việc hằng sống, thay thế sự sống khô hạn bằng sự sống sung mãn, thay thế những mục đích hữu hạn bằng mục đích đời đời. Ngưng suy nghĩ tiêu cực, loại bỏ ác ý ra khỏi tâm trí chưa đủ. Chúng ta cần lấp đầy khoảng trống trong tâm trí bằng Lời Chúa, bằng những ý tưởng yêu thương, tha thứ, lạc quan, hy vọng, tin kính; nếu không, ác tưởng sẽ trở lại làm đầy tâm trí, tấm lòng chúng ta nhiều hơn trước. Chúa Giê-xu cho chúng ta hình ảnh minh họa trong lời dạy: “Khi tà linh ô uế ra khỏi một người, nó đi lang thang đến những nơi khô khan để tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng tìm không ra. Bấy giờ nó nói, ‘Ta sẽ trở về căn nhà ta đã bỏ đi.’ Khi về đến nơi, nó thấy căn nhà đã được quét dọn sạch sẽ và sắp đặt ngăn nắp. Nó đi và dẫn về thêm bảy ác quỷ dữ hơn nó vào ở trong nhà đó; như thế tình trạng của người ấy lúc sau sẽ thê thảm hơn lúc trước”.

Sứ đồ Phao-lô dạy: “Hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến”. Chúng ta phải thay thế những điều thuộc về xác thịt của con người cũ bằng sự hiện diện, quyền năng và mục đích của Đức Chúa Trời trong đời sống mình. Phải chú tâm vào những điều ở trên trời thay cho sự chú tâm những điều ở dưới đất. Nếu để Chúa Thánh Linh làm đầy đời sống mình, Ngài sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ để sống đời sống nên thánh, trở nên những công cụ hữu ích dùng cho mục đích của Ngài. Bí quyết sống đắc thắng tội lỗi không chỉ là tránh xa tội lỗi, nhưng là theo đuổi sự nên thánh. Sứ đồ Phao-lô dạy thanh niên Ti-mô-thê: “Hãy tránh xa những dục vọng của tuổi trẻ, và theo đuổi sự công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người kêu cầu Chúa bằng tấm lòng thanh sạch”.

Người thật sự sống trong tình yêu thương sẽ luôn luôn bày tỏ lòng thương xót thay vì trả thù hay ăn thua với người làm hại mình. Do đó, nếu người làm hại chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta nên giúp đỡ tử tế, đó là ý Phao-lô muốn nói khi ông viết: “Nếu kẻ thù có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy khác nào lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người” có nghĩa là hành động tử tế của chúng ta sẽ khiến kẻ thù xấu hổ. Ngày xưa, theo tục lệ của người Ai Cập, khi một người có lỗi muốn được tha thứ, hoặc muốn chuộc lỗi, người ấy phải đội trên đầu một dĩa tro, với những cục than cháy đỏ. Nguyên tắc Phao-lô muốn mọi người noi theo là: Đừng trả thù nhưng cứ đối xử tử tế với người hại mình, làm như thế kẻ thù sẽ được cảm hóa và sẽ không làm hại chúng ta nữa. Có người đã nói: “Cách tốt nhất để triệt hạ kẻ thù là biến người ấy thành bạn của chúng ta!” Để kết luận về những nguyên tắc giao tiếp trong đạo Chúa, Phao-lô nêu lên một nguyên tắc chung, cũng là phương châm cho chúng ta noi theo trong mọi trường hợp, đối với tất cả mọi người. Phương châm đó là: “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác”.

Xin Chúa giúp chúng ta sống theo những nguyên tắc xử thế cao đẹp để xứng đáng là con của Ngài.