[rev_slider alias="slider-2"]

Chúa nhật 11-04-2021

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến ThànhChương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhật 11-04-2021 Chủ đề: SỐNG CHO CHÚA VÀ...

Chương Trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Phục Sinh – 04-04-2021

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=9jWWtyC661w?rel=0&showinfo=0]

Chương Trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó – 01-04-2021

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=0VV-W_qdYTk?rel=0&showinfo=0]

Chúa nhật 28-03-2021

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=RZkdlslRrBU?rel=0&showinfo=0]

Chúa nhật 21-03-2021

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=HOPdEnQdz3A?rel=0&showinfo=0]

Chúa nhật 14-03-2021

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=9yaR_V7qDi0?rel=0&showinfo=0]

Podcasts

Latest sermons