Kinh Thanh Giáng Sinh 2021

STTLớpTuổiKinh ThánhTải VềGhi chú
1Nhà trẻ2Lu-ca 2:29PDF; Word
2Nhà trẻ3 Lu-ca 2:29-30 PDF; Word
3Sa-mu-ên4 Lu-ca 2:29-32 PDF; Word
4 Sa-mu-ên5-6 Lu-ca 2:28-33 PDF; Word
5Ti-mô-thê7-8 Lu-ca 2:36-40 PDF; Word
6Giô-na-than9-10 Lu-ca 2:25-33 PDF; Word
7Đa-vit11-13 Lu-ca 2:25-35 PDF; Word
8Người lớn14-45Học câu gốc PDF; Word
9Người lớn46-65 Học câu gốc PDF; Word
10Người lớn66-79 Học câu gốc PDF; Word
11Người lớn80 trở lên Học câu gốc PDF; Word
12Người lớnTân Tín Hữu Lu-ca 2:1-12 PDF; Word
13Nội dung CG-KTPDF; Word
14
15