Truyền Giảng Chúa Nhật 17-04-2022 Chủ Đề: Hy Vọng Trong Chúa Phục Sinh

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=FPNoal8zKHg?rel=0&showinfo=0]

Truyền Giảng Thương Khó Phục Sinh 04-04-2021

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=NthSA36JJNY?rel=0&showinfo=0]

Truyền Giảng 20-03-2021

GẶP ĐƯỢC CHÂN LÝ | Giê-rê-mi 29:13“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng”Cuộc đời của...

Truyền Giảng 16-01-2021

TÌM Cuộc đời con người là chuỗi tháng ngày tìm kiếm. Trong số đó, nhân loại đang tìm kiếm trong vô vọng phương cách giải...

Truyền Giảng 02-01-2021

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến ThànhChương Trình Truyển Giảng - Thứ Bảy 02-01-2021 Chủ đề: TRỞ VỀ Câu Gốc: Lu...

Truyền Giảng 22-12-2020

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến ThànhChương Trình Thờ Phượng - Chúa nhật 22-12-2020 Chủ đề: TIN LÀNH TỪ TRỜI Câu...

Truyền Giảng 21-11-2020

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến ThànhChương Trình Truyển Giảng - Thứ Bảy 21-11-2020 Chủ đề: CHÚA TÌM KIẾM TỘI...

Truyền Giảng 07-11-2020

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến ThànhChương Trình Truyển Giảng - Thứ Bảy 07-11-2020 Chủ đề: TRỞ VỀ NHÀ CHA Câu...

Truyền Giảng Thứ Bảy 17-10-2020

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến ThànhChương Trình Truyển Giảng - Thứ Bảy 17-10-2020 Chủ đề: CHÚA ĐẾN TÌM NGƯỜI Câu...

Truyền Giảng Thứ Bảy 03-10-2020

NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI | Châm ngôn 14:12“Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người;Nhưng đến cuối cùng nó thành ra...

Podcasts

Latest sermons