Truyền Giảng 20-03-2021

GẶP ĐƯỢC CHÂN LÝ | Giê-rê-mi 29:13“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng”Cuộc đời của...

Truyền Giảng 16-01-2021

TÌM Cuộc đời con người là chuỗi tháng ngày tìm kiếm. Trong số đó, nhân loại đang tìm kiếm trong vô vọng phương cách giải...

Truyền Giảng 02-01-2021

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến ThànhChương Trình Truyển Giảng - Thứ Bảy 02-01-2021 Chủ đề: TRỞ VỀ Câu Gốc: Lu...

Truyền Giảng 22-12-2020

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến ThànhChương Trình Thờ Phượng - Chúa nhật 22-12-2020 Chủ đề: TIN LÀNH TỪ TRỜI Câu...

Truyền Giảng 21-11-2020

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến ThànhChương Trình Truyển Giảng - Thứ Bảy 21-11-2020 Chủ đề: CHÚA TÌM KIẾM TỘI...

Truyền Giảng 07-11-2020

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến ThànhChương Trình Truyển Giảng - Thứ Bảy 07-11-2020 Chủ đề: TRỞ VỀ NHÀ CHA Câu...

Podcasts

Latest sermons