Trang chủ Tin tức Thờ Phượng

Thờ Phượng

Chương trình thờ Phượng Chúa hằng tuần của HTTL Tô Hiến Thành

Chúa nhật 31-07-2022

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=JU6W_eDAfo0?rel=0&showinfo=0]

Chúa nhật 24-07-2022

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=sCmV2zblctw?rel=0&showinfo=0]

Chúa nhật 17-07-2022

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=AIAkhxir2hA?rel=0&showinfo=0]

Chúa nhật 10-07-2022

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=8df5vZA_Vs0?rel=0&showinfo=0]

Chúa nhật 26-06-2022

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=krLLShjIEkg?rel=0&showinfo=0]

Chúa nhật 19-06-2022

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=yPCcEwSI508?rel=0&showinfo=0]

Chúa nhật 12-06-2022

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=tFh18ApWQ2o?rel=0&showinfo=0]

Chúa nhật 05-06-2022

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ZrUaNbDSNu8?rel=0&showinfo=0]

Chúa Nhật 29-05-2022

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Zhzgo-A975A?rel=0&showinfo=0]

Podcasts

Latest sermons