Chúa nhật 05-09-2021

1066

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa Nhật 05-09-2021

Chủ đề: CUỘC CHIẾN VẪN TIẾP DIỄN

Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 12:2
Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội-rễ và cuối-cùng của đức-tin, tức là Đấng vì sự vui-mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập-tự-giá, khinh điều sỉ-nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.

Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Cô Nguyễn Ngọc Phượng Nghi

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org