Sự Bảo Vệ Của Chúa

(Phục-truyền 32:10b) Chúng ta thật được khích lệ khi chúng ta suy nghĩ về sự yêu thương và sự gìn giữ của Chúa với con...

Chúa Sắm Sẵn

(Sáng-thế-ký 22:14) Áp-ra-ham kinh nghiệm chính Đức Chúa Trời. Niềm tin Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn của Áp-ra-ham được củng cố bởi một kinh...

Sự Lựa Chọn Khôn Ngoan

(Đa-ni-ên 1:8) Đất nước Do Thái lại bị “phó” vào tay kẻ thù. Trong những người bị bắt làm phu tù, có vài thanh niên...

Đấng Cứu Thế Giáng Sinh

Vào thời Chúa Giê-xu giáng sinh, xứ Do Thái ở dưới ách đô hộ của đế quốc La Mã. Để bảo đảm cho việc...

Hãy Chỗi Dậy Đi Lên

Kinh Thánh thường dùng sự kiện trong thế giới tự nhiên để soi sáng những chân lý trong lãnh vực thuộc linh. Ánh sáng...

Ơn Chúa Tại Đất Kẻ Sống

Rất khó để nhận biết hoàn cảnh cụ thể nào trong cuộc đời khiến Vua Đa-vít viết lên Thi-thiên 27, một trong những Thi-thiên...

Chúa Thánh Linh Và Sự Lột Bỏ Con Người Cũ

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần phải chú tâm phát triển nếp sống Cơ Đốc mỗi ngày. Lời Chúa cho biết nếp sống...

Xung Đột Không Luôn Luôn Xấu

Đại dịch Covid-19 xảy ra đã tạo nên phản ứng lẫn lộn trong các mối quan hệ. Thời gian gặp nhau nhiều hơn đem...

Những Giá Trị Nền Tảng Của Gia Đình Cơ Đốc

“Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh,Con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh.Lung linh lung linh, tình mẹ...

Người Nữ Khôn Ngoan

Theo quý vị, người nữ và người nam ai khôn hơn ai? Theo James Thurber thì “Phụ nữ khôn ngoan hơn nam giới vì...

Podcasts

Latest sermons