(Ê-xê-chi-ên 36:26)

Tiên tri Ê-xê-chi-ên cũng nhấn mạnh rằng người Y-sơ-ra-ên không làm bất cứ điều gì; việc tẩy sạch, ban lòng mới, thần mới, luật pháp để họ noi theo và đổ phước ở trên họ là công việc của Đức Chúa Trời. Hầu như không có một lời nào nói về sự ăn năn của người Y-sơ-ra-ên. Họ cần ăn năn hay bắt đầu ăn năn thống hối bởi những điều lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ, là những con người gớm ghê, không chút xứng đáng hưởng hồng ân của Ngài.

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta thấy nhu cầu cần được giải phẫu tim thuộc linh. Đức Chúa Trời biết lòng người ta dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa nên Ngài thực hiện công tác thay tim thuộc linh để từ đó, con người có thể bước đi và làm theo sự hướng dẫn của Ngài cách vui lòng.

Trước hết, Đức Chúa Trời bắt đầu công tác rửa sạch môi trường, từ bên trong. Những ô uế và thần tượng trong lòng chúng ta đã làm cho lòng chúng ta bị ô nhiễm. Chúng ta không thể nhận biết tình trạng tấm lòng của mình cách chính xác vì tội lỗi đã làm cho lương tâm chúng ta chai lì, không còn nhạy bén và sẵn sàng bước theo sự “ưa muốn” của xác thịt. Càng có những nỗ lực thay đổi càng thất bại. Cuối cùng, chúng ta tuyệt vọng và buông xuôi, bỏ cuộc. Do đó, Đức Chúa Trời đích thân dọn dẹp và rửa sạch từ bên trong.

Kế đến, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tấm lòng mới và thần mới. Đức Chúa Trời phân loại và xếp hạng tấm lòng chúng ta là tấm lòng bằng đá và cần được thay đổi tấm lòng bằng thịt. Như sự cứng rắn của đá, tấm lòng của chúng ta đã không để cho Lời Chúa đâm rễ và không thể kết quả cho Ngài được. Do đó, Đức Chúa Trời thay lòng bằng đá ấy bằng tấm lòng bằng thịt để Lời Chúa có thể mọc và kết quả như hạt giống rơi vào đất tốt, “là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả cách bền lòng”. Cuối cùng, nhờ nhận được Thần mới, chúng ta có thể bén nhạy hơn về cách sống mà Chúa vui lòng. Do bản tính tội lỗi, chúng ta sống và bước đi theo sự hướng dẫn của xác thịt và không làm vui lòng Chúa.

Nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Thần mới để không những chúng ta nhận biết tội lỗi cách nhạy bén mà còn sẵn lòng nương cậy nơi năng lực của Đức Thánh Linh để đắc thắng tội lỗi và sống theo đường lối và quy luật của Ngài. Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta sự sống mới. Vì tội lỗi làm tắc nghẽn “các động mạch” tâm linh của chúng ta – tức mối liên hệ của chúng ta với Chúa – nên chúng ta cần được “phẫu thuật” về mặt tâm linh để loại bỏ sự tắc nghẽn đó. Đối với một dân tộc đã đánh mất hy vọng, Chúa hứa ban cho họ một khởi đầu mới, Ngài là Đấng có thể làm mới đời sống họ.

Lời hứa đó được ứng nghiệm trọn vẹn qua sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus. Khi chúng ta tin cậy nơi Ngài, chúng ta sẽ nhận được một trái tim thuộc linh mới, một tấm lòng được tẩy sạch khỏi tội lỗi và tuyệt vọng. Khi được đổ đầy Thánh Linh của Đấng Christ, tấm lòng mới của chúng ta sẽ được duy trì bằng nguồn sống thuộc linh của Đức Chúa Trời, để “chúng ta cũng được sống trong đời mới”. Sau khi nói đến việc làm đơn phương của Đức Chúa Trời là phục hồi Y-sơ-ra-ên, Tiên tri Ê-xê-chi-ên kết thúc bằng lời kêu gọi của Đức Chúa Trời: Ngài muốn người Y-sơ-ra-ên kêu cầu Ngài phục hồi dân số của họ để các thành phố điêu tàn không còn vắng bóng người. Chúng ta không biết có bao nhiêu người đáp ứng lời kêu gọi này, nhưng chúng ta có thể chắc rằng Tiên tri Ê-xê-chi-ên là một trong những người đầu tiên sốt sắng hưởng ứng, bởi ông luôn hướng lòng về dân tộc mình.

Xin Chúa đổi lòng, làm cho chúng ta trắng trong, khiến chúng ta trở nên giống Ngài.