Chúa nhật 03-01-2021

750

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 03-01-2021

Chủ đề: NẾP SỐNG MỚI

Câu Gốc: II Cô-rinh-tô 5:17
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Chấp sự Lê Thị Hoàng Oanh

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org