Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 07-06-2020

Chủ đề: KÍNH MẾN VÀ VÂNG LỜI CHÚA

Câu Gốc: Phục Truyền 6:5
Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Chấp sự Lâm Văn Quang