Chúa Nhật 15-11-2020

712

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 15-11-2020

Chủ đề: LÀM CÔNG VIỆC CHÚA

Câu Gốc: Cô-lô-se 3:23
Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.

Giảng Luận: MsNc. Trương Công Minh
HDCT: Chấp sự Lâm Văn Quang

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org