Chúa Nhật 08-11-2020

1692

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 08-11-2020

Chủ đề: LÀM CÔNG VIỆC CHÚA

Câu Gốc: Rô-ma 12:11
Hãy siêng-năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt-sắng; phải hầu việc Chúa.

Giảng Luận: Mục Sư Lê Đức Trịnh
HDCT: Chấp sự Nguyễn Nhật Thạch

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org