Truyền Giảng Thứ Bảy 17-10-2020

1039

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Truyển Giảng – Thứ Bảy 17-10-2020

Chủ đề: CHÚA ĐẾN TÌM NGƯỜI

Câu Gốc: Lu ca 19:10
Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.

Giảng Luận: Mục sư Trần Long Quang
HDCT: Cô Thanh Tuyền

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org