Chúa Nhật 18-10-2020

1383

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 18-10-2020

Chủ đề: THÁNH CHỨC CHẤP SỰ

Câu Gốc: I Ti-mô-thê 3:8-9
Các chấp-sự cũng phải cho nghiêm-trang, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi-nghĩa, nhưng phải lấy lương-tâm thanh-sạch giữ lẽ mầu-nhiệm của đức-tin.

Giảng Luận: Mục Sư Lê Đức Trịnh
HDCT: Chấp sự Văn Công Thanh

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org