Trường Chúa Nhật 29-08-2021

983

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa Nhật 29-08-2021

Bài 32 – ĐA-VÍT NGƯỜI CHĂN CHIÊN HIỀN LÀNH
Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 17:34-37; Thi Thiên 23:1-6
Câu gốc: Giăng 10:11
Giáo viên: MsNc. Châu Thanh Thiên Ngọc
Phụ tá Quản nhiệm

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org