Chúa nhật 29-08-2021

660

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa Nhật 29-08-2021

Chủ đề: ĐỐI DIỆN VỚI KHỦNG HOẢNG

Câu Gốc: Ê-Sai 26:4
Hãy nhờ-cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời-đại!

Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Cô Nguyễn Ngọc Phượng Nghi

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org