Điều Thiện Thắng Điều Ác

(Rô-ma 12:21) Dù ngủ trí óc chúng ta vẫn làm việc. Vì vậy tâm trí chúng ta không hướng về điều thiện lành thì sẽ...

Được Dựng Nên Mới

(Ê-phê-sô 4:24)Nếp sống Cơ Đốc hoàn toàn khác với nếp sống cũ. Chúng ta phải được đóng đinh và chôn con người cũ. Khi...

Được Dựng Nên Mới

(Cô-lô-se 3:10)Một bá tước vô tín người Anh đến thăm quần đảo Fuji, nói với người tù trưởng già cách mai mỉa rằng: "Thật...

Được Dựng Nên Mới

(Ê-xê-chi-ên 36:26) Tiên tri Ê-xê-chi-ên cũng nhấn mạnh rằng người Y-sơ-ra-ên không làm bất cứ điều gì; việc tẩy sạch, ban lòng mới, thần mới,...

Tình Yêu Của Chúa Cứu

Thế Giê-xu quá tuyệt vời, không gì có thể so sánh được vì Ngài sẵn sàng chịu chết thay cho toàn thể nhân loại....

Sự Ăn Năn Thật

(II Phi-e-rơ 3:9)Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng có những người hoài nghi tra vấn về sự trở lại của Chúa Giê-xu trong "ngày sau...

Sự Ăn Năn Thật

(Ê-xê-chi-ên 18:30b)Xã hội và nếp sống của cha mẹ tác động không ít đến lối sống của con người. Tuy nhiên, không vì thế...

Sự Ăn Năn Thật

(Ê-xơ-ra 8:21a) Khi được php dẫn đoàn dân trở về Gi-ru-sa-lem trong chuyến hồi hương lần thứ hai, E-xơ-ra 7:6b chép: "Vì tay của Đức...

Sự Ăn Năn Thật

(E-xơ-ra 10:11a) E-xơ-ra “vừa khóc, vừa xưng tội và sấp mình” trước Chúa, tấm lòng cầu nguyện khẩn thiết của ông đã thức tỉnh nhiều...

Sống Theo Đường Lối Chúa

(Thi-thiên 128:1) Trước giả Thi Thiên 128 định nghĩa về phước hạnh trong cái nhìn của ông sau những năm tháng của cuộc đời. Phước...

Podcasts

Latest sermons