Sự Lựa Chọn Khôn Ngoan

(Đa-ni-ên 1:8) Đất nước Do Thái lại bị “phó” vào tay kẻ thù. Trong những người bị bắt làm phu tù, có vài thanh niên...

Tìm Kiếm Để Tôn Thờ

Ma-thi-ơ 2:2b) Khi Chúa Giê-xu sinh ra, có ít người biết và rất ít người đi tìm kiếm Ngài. Nhưng tại một vùng xa xôi...

Đấng Cứu Thế Giáng Sinh

Vào thời Chúa Giê-xu giáng sinh, xứ Do Thái ở dưới ách đô hộ của đế quốc La Mã. Để bảo đảm cho việc...

Hãy Chỗi Dậy Đi Lên

Kinh Thánh thường dùng sự kiện trong thế giới tự nhiên để soi sáng những chân lý trong lãnh vực thuộc linh. Ánh sáng...

Ơn Chúa Tại Đất Kẻ Sống

Rất khó để nhận biết hoàn cảnh cụ thể nào trong cuộc đời khiến Vua Đa-vít viết lên Thi-thiên 27, một trong những Thi-thiên...

Chúa Thánh Linh Và Sự Lột Bỏ Con Người Cũ

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần phải chú tâm phát triển nếp sống Cơ Đốc mỗi ngày. Lời Chúa cho biết nếp sống...

Kinh Thánh Giáng Sinh 2023

Đoạn Kinh Thánh và Mục lục Nội Dung Kinh Thánh Giáng sinh 2023 Danh Sách Kinh Thánh Giáng sinh theo tuổi Khối 2 tuổi Khối 3...

Xung Đột Không Luôn Luôn Xấu

Đại dịch Covid-19 xảy ra đã tạo nên phản ứng lẫn lộn trong các mối quan hệ. Thời gian gặp nhau nhiều hơn đem...

Những Giá Trị Nền Tảng Của Gia Đình Cơ Đốc

“Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh,Con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh.Lung linh lung linh, tình mẹ...

Người Nữ Khôn Ngoan

Theo quý vị, người nữ và người nam ai khôn hơn ai? Theo James Thurber thì “Phụ nữ khôn ngoan hơn nam giới vì...

Podcasts

Latest sermons