(Ê-phê-sô 4:24)
Nếp sống Cơ Đốc hoàn toàn khác với nếp sống cũ. Chúng ta phải được đóng đinh và chôn con người cũ. Khi chúng ta “lột bỏ” con người cũ, Chúa Giê-xu sẽ “mặc lấy người mới,” tức là đổi mới chúng ta từ bên trong. Con người cũ chết đi chưa đủ, chúng ta phải được phục sinh bởi quyền năng của Chúa Giê-xu và sống một đời sống mới. Chúng ta là những tạo vật mới trước mặt Đức Chúa Trời và “sống trong đời mới”.

Bước đi trong sự sống mới, là bỏ tất cả tội lỗi để sống ngay thẳng và chân thật. Chúng ta thuộc về lẽ thật nên không thể dính vào sự dối trá, sự giận dữ. Vì giận, Ca-in phạm tội giết em. Vì giận, Hê-rốt giết hết trẻ con ở Bết Lê-hem và cả vùng đó. Kinh Thánh dạy cẩn thận gìn giữ môi miệng và chỉ nên nói những lời lành, những lời có nêm thêm muối đem lại sự gây dựng khích lệ người khác. Biết rằng con người dễ phạm tội bằng lời nói, Đa-vít đã cầu nguyện: “Kính lạy Đức Giê-hô-va, xin giữ miệng tôi và canh cửa môi tôi”. Dấu ấn bảo đảm tính xác thực của văn kiện. Dấu ấn hay con niêm được đóng hay đính vào hàng hóa khi vận chuyển nói lên quyền sở hữu và để chống lại hàng giả. Khi tin Chúa Giê-xu, chúng ta được niêm ấn bằng Đức Thánh Linh vì thế chúng ta không nên làm buồn lòng Ngài qua sự dung dưỡng tội lỗi trong đời sống mình. “Nhờ Ngài anh chị em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc”. Lời này có liên quan đến giá mà Đấng Cơ Đốc phải trả, Ngài chết trên cây thập tự không chỉ giải phóng chúng ta trong hiện tại mà là sự giải cứu đầy trọn và đời đời. Như vậy muốn có mối tương giao cá nhân với Chúa, chúng ta phải đối xử với người khác như Chúa Giê-xu đối với chúng ta: Tha thứ trọn vẹn. Có như thế chúng ta mới trở nên “kẻ bắt chước Đức Chúa Trời, như con rất yêu dấu của Ngài.” Được Đức Chúa Trời yêu thương, tha thứ tội lỗi là đặc ân mà cũng là trách nhiệm đòi hỏi chúng ta phải sống xứng đáng với tình yêu và sự tha thứ đó.

DDT là thuốc diệt muỗi khá hiệu quả, nhưng có những giống muỗi sau một thời gian lại nhờn thuốc, nghĩa là không bị thuốc làm hại nữa. Đối với các loại muỗi này, DDT trở thành vô hiệu. Đời sống người theo Chúa thì không nhờn thuốc nhưng “nhờn đạo”. Nghĩa là vẫn tin Chúa nhưng vẫn sống trọn con người cũ của mình. Đây là tình trạng sống rất “thích thú”, vì vừa là tín đồ, vừa là người của đời! Thật ra người nào sống hai cuộc đời như vậy không đánh lừa được ai cả, nhưng tự đánh lừa mình. Con người cũ không chết hẳn, mà đôi khi lại sống rất mạnh nữa, nhất là khi đã có cái vỏ tín đồ che bên ngoài. Nhưng mỗi người chỉ có một tâm hồn, một lương tâm. Sống hàng hai như vậy trước sau cũng phải theo hẳn về một phía. Con người mới nhờ lòng tin được thể hiện với các đặc tính là công chính và thánh sạch. Có người nói rằng: “Giữa thánh và phàm chỉ có một ngăn cách mong manh như sợi tóc.” Nghĩa là nếu không giữ mình, thì người thánh thiện đến đâu, cũng chỉ giây phút là phạm tội. Chúng ta phải vất bỏ con người củ, hãy dứt khoát, chuyên tâm theo Chúa, như vậy chúng ta mới xứng đáng là người của Chúa.

Những người chỉ trích Cơ Đốc giáo cho rằng đời sống của nhiều người tin theo Chúa Giê-xu không khác gì đời sống những người ngoại đạo. Một số người đã dẫn ra những con số thống kê cho thấy những vụ ly dị của Cơ Đốc nhân (phương tây) cũng ngang bằng với những người không tin theo Chúa Giê-xu. Đây là một sự thật đáng buồn, cảnh báo Cơ Đốc nhân phải cậy ân sủng của Chúa để giữ lấy hạnh phúc gia đình và có một nếp sống thuyết phục đối với cộng đồng những người ngoại đạo đang vây quanh và quan sát chúng ta. Phao-lô muốn chúng ta có nếp sống khác biệt với những người ngoại. Là những người tin theo Chúa Giê-xu, ông khẳng định rằng chúng ta không còn sống trong sự hư không của ý tưởng như người ngoại. Ông mô tả những người ngoại là những người có trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời bởi lòng cứng cỏi, ngu muội, không chịu lắng nghe lời Đức Chúa Trời của họ. Phao-lô dạy những điều phải tránh và những điều phải làm trong phân đoạn thực tiễn nầy. Ông nhấn mạnh vào sự đổi mới, đó là trở nên giống Chúa Giê-xu. Bởi ân sủng, quyền năng Đức Chúa Trời trong Thánh Linh của Ngài giúp chúng ta nhận biết sự sống mới này.

Xin Chúa chỉ chúng ta thấy còn những lãnh vực cũ kỹ nào trong đời sống chúng ta, xin Ngài đổi mới chúng bởi ân sủng và quyền năng Ngài.