Trường Chúa Nhật 25-07-2021

1192

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa Nhật 25-07-2021

Bài 27 – SAU-LƠ VỊ VUA ĐẦU TIÊN
Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 10:1-27
Câu gốc: I Sa-mu-ên 8:7
Giáo viên: MsNc. Châu Thanh Thiên Ngọc
Phụ tá Quản nhiệm

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org