Chúa Thánh Linh Và Sự Lột Bỏ Con Người Cũ

170

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần phải chú tâm phát triển nếp sống Cơ Đốc mỗi ngày. Lời Chúa cho biết nếp sống Cơ Đốc đối nghịch với nếp sống xác thịt. Bước đi theo Chúa là chấp nhận chết đi con người xác thịt tội lỗi, được tái sinh trong Chúa Giê-xu, trở thành người mới và sống nếp sống mới theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy những việc làm cụ thể của nếp sống theo xác thịt: “Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy”. Hậu quả của những người cứ miệt mài trong những việc làm của xác thịt tội lỗi, không chịu ăn năn là không hưởng được phước hạnh của Vương Quốc Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán với các môn đệ về cái giá để trở nên môn đệ Chúa là phải từ bỏ chính mình, chấp nhận chết đi con người tội lỗi cũ của mình.

Đầu tư cho nếp sống Cơ Đốc chính là sống theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Như nhánh nho phải gắn liền với gốc thể nào thì Cơ Đốc nhân cũng phải liên kết chặt chẽ với Đức Thánh Linh thể ấy. Đức Thánh Linh không những giúp chúng ta thắng hơn xác thịt mà còn giúp chúng ta thể hiện được bông trái Thánh Linh trong đời sống, đó là “lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ”. Nếu chúng ta đã nhờ Đức Thánh Linh mà sống, thì hãy bước theo Đức Thánh Linh.

Được Đức Thánh Linh dẫn dắt và bước theo Đức Thánh Linh là nếp sống đối nghịch với những ưa muốn của xác thịt. Vì nếp sống xác thịt có những dục vọng trái ngược với Đức Thánh Linh, nên Cơ Đốc nhân không thể nói mình tin Chúa mà vẫn sống theo dục vọng tội lỗi. Mỗi Cơ Đốc nhân cần đầu tư phát triển nếp sống Cơ Đốc của mình qua việc dành thời gian học hỏi Lời Chúa để hiểu rõ sự dạy dỗ của Ngài, qua sự cầu nguyện để hiểu rõ ý Chúa, và qua việc đầu phục Đức Thánh Linh để Ngài dẫn dắt mỗi ngày sống khiêm nhường, công chính và yêu thương. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy: “Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh”. Cơ Đốc nhân phải đầu tư cho nếp sống Cơ Đốc của mình để qua đó Danh Chúa được vinh hiển.

Những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Phao-lô dùng động từ đóng đinh để mô tả việc diệt trừ xác thịt. Đóng đinh nghĩa là xử tử. Người tin Chúa là người đã khai trừ con người xác thịt của mình: Những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt… trên thập tự giá rồi! Tình dục và dâm dục chẳng những nói về những tội liên quan đến tính dục nhưng cũng chỉ về tất cả những ham muốn xấu xa: “Những người thuộc về Đấng Christ Jêsus đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi”. Kể con người cũ như đã chết.Chúng ta cần phải bước theo Thánh Linh hay đồng bước, hòa cùng một điệu với Đức Thánh Linh, sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.

Xin Chúa giúp chúng ta cam kết kỷ luật tâm linh trong việc đầu tư cho nếp sống Cơ Đốc theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.