Chúa Nhật 30-08-2020

1046

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 30-08-2020

Chủ đề: CHÚA ĐỨNG BÊN TÔI

Câu Gốc: Ê-Sai 43:2
Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che-lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi.

Giảng Luận: Mục Sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Chấp sự Lâm Văn Quang

Website: https://httltohienthanh.org
https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org