TCN online Bài 40 – TIÊN TRI GIÔ-NA TẠI NI-NI-VE

1334

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa nhật 19-04-2020
Bài 40 – TIÊN TRI GIÔ-NA TẠI NI-NI-VE
Kinh Thánh: Giô-na 3:1-10
Câu gốc: Lu-ca 11:32
Diễn giả: Truyền đạo Châu Thanh Thiên Ngọc
Phụ tá Quản nhiệm