Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 19-04-2020

Chủ đề: CẦU NGUYỆN – NĂNG LỰC CỦA CHÚNG TA

Câu gốc: Ê-phê-sô 6:18
Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.

Diễn giả: Mục sư Trương Duy Từ
Phụ tá Quản nhiệm
HDCT: Chấp sự Diệp Huỳnh Nhân Tâm

CẦU NGUYỆN – NĂNG LỰC CỦA CHÚNG TA

I. Nhờ Thánh Linh Mà Cầu Nguyện

  1. Tại sao phải cầu nguyện theo sự hướng dẫn của Thánh linh
  2. Đức Thánh linh dạy môn đồ cầu nguyện
  3. Hình ảnh trong Cựu ước

II. Các Thứ Cầu Nguyện

  1. Cầu thay
  2. Tạ ơn
  3. Xưng tội

III. Tinh Thần Cầu Nguyện

  1. Luôn luôn cầu nguyện
  2. Tỉnh thức cầu nguyện
  3. Kiên trì cầu nguyện