Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Chương Trình Thờ Phượng Chúa 19-04-2020
Chủ đề: CẦU NGUYỆN – NĂNG LỰC CỦA CHÚNG TA
Câu gốc: Ê-phê-sô 6:18
Diễn giả: Mục sư Trương Duy Từ
Phụ tá Quản nhiệm
HDCT: Chấp sự Diệp Huỳnh Nhân Tâm