Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 28-06-2020

Chủ đề: CHÚNG TA LÀ AI?

Câu Gốc: I Phi-e-rơ 2:9
Nhưng anh em là dòng-giống được lựa-chọn, là chức thầy tế-lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao-giảng nhân-đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối-tăm, đến nơi sáng-láng lạ-lùng của Ngài;

Giảng Luận: Mục sư Trương Duy Từ
HDCT: Chấp sự Trịnh Quang Huy