Soi Mặt Trong Gương

588

Khi đọc những câu chuyện trong Kinh Thánh, ngẫm nghĩ, nhìn lại chính mình, cần phải có thái độ đúng đắn.

• SOI MẶT TRONG GƯƠNG giúp ta thấy điều tốt, điều xấu và rút ra bài học cho chính mình, để sống thế nào càng ngày càng giống Chúa hơn.

• SOI MẶT TRONG GƯƠNG rất thích hợp cho mọi thành phần, những điều rất thực tế, giản dị, bình thường trong nếp sống hằng ngày.

• SOI MẶT TRONG GƯƠNG trở nên thức ăn bồi bổ cho tinh thần và thay đổi cách suy nghĩ của những vấn đề sống đạo.