Sau khi dạy về nếp sống thánh khiết, yêu thương và kính sợ Đức Chúa Trời, Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra ba hình ảnh để mô tả sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời dành cho Cơ Đốc nhân. Hình ảnh thứ nhất là em bé sơ sinh. Thức ăn chính của em bé là sữa. Cách một em bé mới sinh đang cầm bình sữa bú không ngớt vì khát sữa cũng là cách mà chúng ta là người theo Chúa khát khao sữa thuộc linh là Lời Chúa. Nói đến Lời Chúa, không chỉ nói đến Kinh Thánh nhưng còn nói đến Thánh Linh đang ở trong chúng ta là Đấng dẫn ta vào lẽ thật. Kinh Thánh chỉ trở thành thức ăn thuộc linh bổ dưỡng khi được Thánh Linh soi sáng để ta hiểu và áp dụng trong đời sống. Chúng ta phải “ham thích” sữa thiêng liêng của Lời Hằng Sống để chúng ta được sinh lại và tăng trưởng. Sữa thiêng liêng chỉ tốt cho giai đoạn tăng trưởng ban đầu để sau đó chúng ta có thể đùng thức ăn đặc và trở thành người lớn về mặt thuộc linh..

Hình ảnh thứ hai là “hòn đá sống.” Một viên đá không thể nào làm nên một ngôi nhà. Điều này gợi cho chúng ta ý tưởng về sự liên kết. Chúng ta được xây trong “một ngôi nhà thuộc linh” mà trong đó, Chúa Giê-xu là hòn đá góc nhà, trên đó – tất cả chúng ta là những hòn đá sống được kết chặt lại với nhau.Thi-thiên 118:22 nói đến một viên đá bị thợ xây nhà loại ra, xem ra vô dụng nhưng trở nên đá góc nhà. Hòn đá được nói trong Ê-sai 28:16 chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài bị kết án, khinh khi, bị đóng đinh trên thập tự nhưng trở thành Đá góc nhà, tức nền tảng của Hội Thánh. Phi-e-rơ cho biết những người theo Chúa Giê-xu là những viên đá sống dùng xây dựng nhà Chúa. Chữ “sống” cho thấy đặc tính năng động mà người Cơ Đốc có được do quyền năng Thánh Linh.

Hình ảnh thứ ba là “dòng giống được lựa chọn”. Sứ đồ Phi-e-rơ muốn nói đến Hội Thánh Cơ Đốc. Giống như những người tỵ nạn từ các đất nước khác nhau cuối cùng được trao quyền công dân ở đất nước nhập cư, thì cũng vậy, tín hữu các nước hợp lại thành một dân thánh, dân của Đức Chúa Trời.Chúa chọn ta với một mục đích, đó là phục vụ Chúa và nói cho người khác biết đường lối của Ngài. Thân phận ta trước kia hẩm hiu nhưng bây giờ đã được thương xót, được tuyển chọn để trở thành thầy tế lễ, dân thánh, nhờ sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa chọn ta với một mục đích cao cả hơn, sâu xa hơn bất cứ một điều nào trước đây ta từng biết.Qua Chúa Giê-xu, mọi Cơ Đốc nhân đều dự phần vào chức vụ thầy tế lễ. Chân lý này được nhấn mạnh vào thời kỳ Cải Chánh, mọi Cơ Đốc nhân có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời để phục vụ Ngài. Họ cũng phải phục vụ người khác và luôn có một điều gì đó để ban cho, chia sẻ với tha nhân.

Phi-e-rơ kêu gọi chúng ta tiếp tục cam kết yêu thương nhau và chặn trước bất cứ rạn nứt nào trong sự hòa hợp của thân Đấng Christ. Vì Đức Chúa Trời đã đem chúng ta lại với nhau để làm một dân đoàn kết khắp thế gian mang danh Ngài, nên chúng ta phải bày tỏ sự hài hòa tuyệt diệu của một tòa nhà xây dựng tốt, với những viên đá liên kết liền mối nhau. Với chức thầy tế lễ”thánh” như vậy, chúng ta có thể dâng”của tế lễ thiêng liêng . . . đẹp ý Đức Chúa Trời”, tức là lời ngợi khen và làm chứng cho Đức Chúa Trời là Đấng gọi chúng ta”vào nơi sáng láng lạ lùng của Ngài”. Những hình ảnh tuyệt vời này nhấn mạnh đến những điểm khác nhau. Đối với hình ảnh về em bé sơ sinh, điểm nhấn là sự tăng trưởng; đối với “hòn đá góc nhà,” điểm nhấn là sự tận hiến và thờ phượng; đối với “dòng giống được lựa chọn” là rao giảng Phúc Âm và làm sáng danh Đức Chúa Trời.

Mỗi cá nhân con dân Chúa phải luôn khát khao lời Chúa như em bé khát sữa, luôn năng động như những viên đá sống để xây dựng Hội Thánh Đức Chúa Trời, phải luôn sống xứng đáng như một dân được chọn, một dân thánh thuộc riêng về Ngài. Bài học hôm nay nhắc chúng ta tự đặt câu hỏi: Tôi có đang khát sữa thuộc linh không? Tôi có phải là viên đá sống được Chúa dùng xây dựng Hội Thánh Ngài? Tôi là ai?

Xin Chúa giúp chúng ta sống xứng đáng với chức phận Chúa lựa chọn và kêu gọi chúng ta để danh Chúa được vinh hiển và nước Ngài được mở rộng.