Chúa Nhật 05-04-2020

1351

Chương Trình Thờ Phượng Chúa
Chúa nhật 05-04-2020
Chủ đề: Sự Cầu Nguyện
Câu gốc: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng
Quản nhiệm Hội Thánh
HDCT: Chấp sự Nguyễn Minh Cảnh