Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Giê-xu Phục Sinh 2020

Thời gian: 06h00 – Chúa nhật 12/04/2020

Chủ đề: Chứng Cớ Chúa Phục Sinh

Câu gốc: I Cô-rinh-tô 15:4
Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh.

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Chấp sự Trần Thị Mỹ Dung

CHỨNG CỚ CHÚA PHỤC SINH

I. Chứng cớ Chúa phục sinh trong Cơ Đốc giáo

  1. Chính Chúa Jêsus nói về sự phục sinh của Ngài (Mác 8:31)
  2. Đời sống được đổi mới của Cơ Đốc nhân (Rô-ma 8:11)

II. Chứng cớ Chúa phục sinh ngoài Cơ Đốc giáo

  1. Ngôi mộ trống (Lu-ca 24:1-3)
  2. Ngày nghỉ Chúa Nhật hay Chủ Nhật (Công Vụ 20:7)