TCN online Bài 41 – TIÊN TRI GIÔ-NA GIẬN DỮ

1593

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa nhật 19-04-2020

Bài 41 – TIÊN TRI GIÔ-NA GIẬN DỮ

Kinh Thánh: Giô-na 4:1-11
Câu gốc: Giô-na 4:2b

Giáo viên: TĐ. Châu Thanh Thiên Ngọc
Phụ tá Quản nhiệm