Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 23-08-2020

Chủ đề: CHÚA ĐỨNG BÊN TÔI

Câu Gốc: Sáng Thế Ký 28:15
Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn-giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi.

Giảng Luận: Mục Sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Chấp sự Diệp Huỳnh Nhân Tâm

Website: https://httltohienthanh.org
https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org