Trường Chúa Nhật 23-08-2020 Bài 60: Khích Lệ Xây Lại Đền Thờ

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Trường Chúa Nhật – Chúa nhật 23-08-2020

Bài 60: KHÍCH LỆ XÂY LẠI ĐỀN THỜ

Câu Gốc: Giô-suê 1:9
Ta há không có phán-dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run-sợ, chớ kinh-khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.

Giáo viên: Mục sư Lê Đức Trịnh