Cách Xử Lý Xung Đột Trong Hôn Nhân

769

(Hay Trong Bất Kỳ Mối Quan Hệ Nào Khác)

Do bản chất sa ngã của con người, xung đột trong hôn nhân là một thực tế của cuộc sống, ngay cả với những tín hữu trong Đấng Christ. Việc truyền thông yêu thương không hề đến một cách tự nhiên hay dễ dàng chút nào. Đối với người chưa tin Chúa, giải pháp cho những xung đột là rất khó vì nếu không có Chúa Giê-xu, con người hoàn toàn không có khả năng để sống yêu thương một cách vô vị kỷ (Ê-phê-sô 4:22-32). Thế nhưng, người Cơ Đốc có Kinh thánh là lời quyền năng của Chúa, chứa đựng những chỉ dẫn cho các mối quan hệ. Áp dụng các nguyên tắc Kinh thánh vào những mối quan hệ sẽ khiến chúng ta xử lý xung đột trong hôn nhân một cách hiệu quả nhất.

Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất về việc giải quyết xung đột trong các mối quan hệ, nhất là trong hôn nhân, đó là chúng ta phải yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta (Giăng 13:34) và hy sinh mạng sống Ngài vì cớ chúng ta. Ê-phê-sô 5:21-6:4 mô tả các mối quan hệ trong gia đình: chúng ta phải vâng phục nhau trong yêu thương và đặt nhu cầu của người khác lên trên bản thân mình. Điều này đặc biệt đúng trong hôn nhân, là nơi người chồng phải yêu vợ như Chúa đã yêu Hội Thánh và chăm sóc nàng như chính thân thể mình. Cũng vậy, người vợ phải vâng phục và tôn trọng chồng (Ê-phê-sô 5:22-23).

Lời chỉ dẫn này dường như khá đơn giản nhưng vấn đề là con người thường có khuynh hướng đối phó hơn là phòng chống trong các mối quan hệ. Những người vợ thường dễ phục tùng những người chồng yêu thương họ như Đấng Christ yêu Hội thánh, và những người chồng cũng thường sẵn lòng yêu những người vợ biết tôn trọng và phục tùng họ. Vấn đề nằm ở đây. Người này đợi người kia hành động trước. Nhưng mạng lịnh của Đức Chúa Trời cho cả chồng và vợ là vô điều kiện. Sự phục tùng không phụ thuộc vào tình yêu, và tình yêu không phụ thuộc vào sự tôn trọng. Chủ động tiến bước đầu tiên trong sự vâng lời, cho dẫu hành động của người kia là thế nào, là cách để phá bỏ xung đột và thiết lập những cách cư xứ mới.

Vì thế, khi xung đột trong hôn nhân xuất hiện thì việc đầu tiên cần làm là tự xét lại mình (2 Cô-rinh-tô 13:5). Sau khi trình dâng Chúa những ưu tư của bản thân và thành thật với chính mình về những thất bại hay những ước muốn ích kỷ, chúng ta mới có thể tiếp cận người kia với những ưu tư của mình. Hơn nữa, Chúa muốn người Cơ Đốc phải đáp ứng nhu cầu của nhau trong sự bình hòa (Cô-lô-se 3:15). Tất cả chúng ta đều cần ân điển cho những sai phạm của mình, và chúng ta cũng phải bày tỏ ân điển đối với người khác khi nói về nhu cầu và ưu tư của mình (Cô-lô-se 4:6).

Nói ra lẽ chân thật trong tình yêu là chìa khóa để được lắng nghe vì chỉ khi chúng ta nói với người khác về giá trị của họ trong mắt của mình thì họ mới có thể chấp nhận những sự thật khó nghe (Ê-phê-sô 4:15). Khi người ta cảm thấy bị tấn công hay bị chỉ trích, họ sẽ tự vệ và chắc hẳn khi đó việc truyền thông chẳng còn hiệu quả nữa. Trái lại, khi người khác cảm thấy chúng ta quan tâm đến họ và muốn điều tốt cho họ, họ sẽ tin rằng chúng ta nói với họ trong tình yêu thương và quan tâm đến lợi ích của họ. Vì thế, việc nói ra lẽ chân thật trong tình yêu là hoàn toàn quan trọng trong việc giải quyết xung đột. Điều này đúng trong hôn nhân, nơi mà chúng ta có mối liên hệ thường xuyên và liên tục với người phối ngẫu, là người từng khiến chúng ta thất vọng và thường đem điều tệ hại nhất đến cho chúng ta. Cảm xúc tổn thương sinh ra những lời lẽ cay độc, và rồi lại khiến cảm xúc bị tổn thương nhiều hơn. Tập tành kỷ luật trong việc suy nghĩ cẩn thận và cầu nguyện trước khi nói có thể giúp phá vỡ vòng lẩn quẩn này. Sự truyền thông đẹp lòng Chúa có thể gom tóm trong một câu đơn giản là hãy đối xử với người khác như cách mình muốn người khác đối xử với mình (Lu-ca 6:31). Chúa Giê-xu dạy “phước cho những người hòa giải,” và đó phải luôn là mục tiêu của người Cơ Đốc (Ma-thi-ơ 5:9).

Có nhiều khía cạnh trong các mối quan hệ, xung đột và sự truyền thông, và Kinh Thánh thì chứa đầy những lời khôn ngoan về cách sống tin kính. Dưới đây là những mạng lịnh cụ thể của Kinh Thánh về cách chúng ta phải đối xử với nhau:

Để giải quyết xung đột hôn nhân, chúng ta phải:

Sống hòa thuận nhau – Mác 9:50

Yêu thương nhau – Giăng 13:34; Rô-ma 12:10; 1 Phi-e-rơ 4:8; 1 Giăng 3:11, 23; 4:7, 11, 12.

Gây dựng nhau – Rô-ma 14:19; Ê-phê-sô 4:12; 1 Tê 5:11

Đồng tư tưởng với nhau – Rôma 12:16

Kính nhường nhau – Rô-ma 12:10

Chào thăm nhau – Rô-ma 16:16

Xem người kia tôn trọng hơn mình – Phi-líp 2:3

Phục vụ nhau – Galati 5:13

Tiếp nhận nhau – Rô-ma 15:7

Hết lòng với nhau – Rôma 12:10

Vui khóc với nhau – Rô-ma 12:15

Khuyên bảo nhau – Rô-ma 15:14; Cô-lô-se 3:16

Chăm sóc nhau – 1 Cô-rinh-tô 12:25

Chịu đựng nhau – Rôma 15:1-5; Ê-phê-sô 4:2; Cô-lô-se 3:13

Sống nhân từ và tha thứ nhau – Ê-phê-sô 4:32; Cô-lô-se 3:13

Phục tùng nhau – Rô-ma 12:10; Ê-phê-sô 5:21; 1 Phi-e-rơ 5:5

An ủi nhau – 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:18

Khích lệ nhau – 1 Tê-sa-lôni-ca 5:11; Hê-bơ-rơ 3:13

Có lòng nhân từ với nhau – 1 Phi-e-rơ 3:8

Cầu nguyện cho nhau – Gia-cơ 5:16

Xưng tội cùng nhau – Gia-cơ 5:16

Chấp nhận nhau – Rô-ma 14:1; 15:7

Để giải quyết xung đột trong hôn nhân, chúng ta không được:

Kiêu căng chống đối nhau – 1 Cô-rinh-tô 4:6

Xét đoán nhau – Rô-ma 12:16

Nói dối nhau – Cô-lô-se 3:9

Thiên vị nhau – 1 Ti-mô-thê 5:21

Khiêu khích hay ganh ghét nhau – Ga-la-ti 5:26

Un đốt tình dục lẫn nhau – Rô-ma 1:27

Ganh ghét nhau – Tít 3:3

Đưa nhau ra tòa – 1 Cô-rinh-tô 6:1-7

Lợi dụng nhau – Ga-la-ti 5:15

Người Dịch: Thảo Anh
Nguồn: https://www.gotquestions.org/marriage-conflict.html