Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Truyển Giảng – Thứ Bảy 01-08-2020

Chủ đề: NƯỚC HẰNG SỐNG

Câu Gốc: Giăng 4:13-14
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.

Giảng Luận: Mục Sư Lê Đức Trịnh
HDCT: Chấp sự Lê Thị Hoàng Oanh

Nước là phần thiết yếu của cơ thể. Con người không thể sống mà thiếu nước. Dù cho con người có uống bao nhiêu thì vẫn khát.

Tuy nhiên, có một loại nước mà con người uống vào sẽ không hề khát nữa, như lời Đức Chúa Jesus đã phán: “…uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời”

Nước ấy sẽ đem đến sự sống đời đời, sự thỏa mãn cho bất kỳ ai đón nhận, không chỉ trong đời này mà cả cõi vĩnh hằng.

Nếu bạn chưa nhận được NƯỚC HẰNG SỐNG, hãy chạy đến cùng Chúa Jesus là Đấng đã phán hứa để bạn nhận lấy và trải nghiệm NƯỚC HẰNG SỐNG ngay trong chính đời sống mình.

Hội Thánh TÔ HIẾN THÀNH sẽ thực hiện chương trình Thánh Nhạc và Chia Sẻ Niềm Tin vào lúc 19h15 Thứ Bảy 01/08/2020 để giới thiệu tường tận về NƯỚC HẰNG SỐNG. Kính mời bạn đến tham dự chương trình này. Rất mong được đón tiếp!