Chúa Nhật 20-12-2020

740

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 20-12-2020

Chủ đề: SỰ SÁNG LỚN

Câu Gốc: Ê-SAI 9:1
Dân đi trong nơi tối-tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.

Giảng Luận: Ms. Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Chấp sự Tăng Anh Tuấn

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org