Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 22-12-2020

Chủ đề: TIN LÀNH TỪ TRỜI

Câu Gốc: Lu-ca 2:10
Thiên-sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui-mừng lớn cho muôn dân;

Giảng Luận: MS. Thái Phước Trường
HDCT: Vĩnh Long – Thanh Tuyền

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh