Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 02-08-2020

Chủ đề: CHÚA ĐỨNG BÊN TÔI

Câu Gốc: Thi Thiên 35:1
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cãi-cọ cùng kẻ cãi-cọ tôi, Hãy chinh-chiến với kẻ chinh-chiến cùng tôi.

Giảng Luận: Mục sư Trương Duy Từ
HDCT: Chấp sự Huỳnh Mai Thiên Quốc