Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 17-01-2021

Chủ đề: NẾP SỐNG MỚI

Câu Gốc: Ê-phê-sô 4:24
và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công-bình và sự thánh-sạch của lẽ thật.

Giảng Luận: TĐ. Châu Thanh Thiên Ngọc
HDCT: Chấp sự Nguyễn Lương Bằng

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org