Lời giới thiệu – Cảm tạ

Chúng con đồng dâng lên lời cảm tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời “vì sự ban cho cho của Ngài không xiết kể”, một khóa thánh kinh hè đặc biệt hơn những năm vừa qua vì tình hình dịch bệnh đã xảy ra, chúng con nghĩ rằng năm nay sẽ không có lớp thánh kinh mùa hè cho các em thiếu nhi, nhưng Chúa là Đấng tể trị trên muôn loài vạn vật đã làm hơn những điều chúng con suy tưởng. Đồng lòng trong sự cầu nguyện của cả Hội thánh, MS quản nhiệm và BCS đã quyết định tổ chức lớp Thánh Kinh Hè cho các em em thiếu nhi, lòng chúng con vui mừng không tả xiết. Với chủ đề Thánh kinh hè năm nay “Tin mừng” qua 5T : Tin mừng được báo trước, Tin mừng đã đến thế gian, Tin mừng được tiếp nhận, Tin mừng được chia sẻ và Tập tành chia sẻ Tin mừng. Các em thiếu nhi được ở nhiều lứa tuổi khác nhau , được chia ra các lớp: Sa-mu-ên, Ti-mô-thê-, Giô-na-than, Đa-vít, Giô-sép. Các em thiếu nhi được học trọn vẹn ba ngày qua loạt bài học ở các góc: Âm nhạc, Tạo hình, Vui chơi, Vui học Kinh thánh, Đọc sách và Kỹ năng sống.

1. Hình Khai Giảng Thánh Kinh Hè

2. Thánh Kinh Hè Ngày 1 (20-07-2020)

Góc Âm Nhạc

Góc Tạo Hình

Góc Vui Học Kinh Thánh

Lớp Sa-mu-ên

3. Thánh Kinh Hè Ngày 2 (21-07-2020)

Lớp Đa-vít tại góc tạo hình

Lớp Giô-sép tại góc vui chơi

Lớp giô-sép tại góc vui học Kinh thánh

Lớp Sa-mu-ên đang cùng học Câu chuyện Kinh Thánh

4. Thánh Kinh Hè Ngày 3 (22-07-2020)

Lớp Ti-mô-thê tại góc Vui học Kinh Thánh

Lớp Đa-vít tại góc Âm nhạc

Lớp Giô-sép tại góc tạo hình

Góc đọc sách

Các lớp ôn tập lạ bài học sau khi di chuyển qua các góc

5. Thánh Kinh Hè Ngày – Tổng Kết

6. Thánh Kinh Hè Ngày – Bế Giảng