Chúa Nhật 27-12-2020

778

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 27-12-2020

Chủ đề: HẬU GIÁNG SINH

Câu Gốc: LU-CA 2:20
Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi-khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.

Giảng Luận: TĐ: Châu Thanh Thiên Ngọc
HDCT: Chấp sự Huỳnh Mai Thiên Quốc

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org